Bạn có thắc mắc?

Công nghệ sử dụng

  • Server: Google Cloud
  • SMS: Gửi qua sim số, chưa có brand name
  • Language: PHP
  • App: Facebook canvas

Động cơ code, share ứng dụng này

Muốn HuyPV nổi tiếng hơn 1 chút ha ha ha
Muốn có thêm động lực code cho đam mê thay vì lúc nào cũng code chỉ vì cơm áo gạo tiền ước mơ